Úvod  |  VOP  |  KTL  |  Nejčastěji kladené dotazy  |  Soutěžní podmínky  |  TECH-LIT SK  |  Statek Ostružno

Soutěžní podmínky

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná Pořadatelem.

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Podmínkami), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových stránkách Pořadatele.

2.   DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

Pořadatelem je společnost TECH-LIT CZ s.r.o., sídlem U Trati 63/5, Hradec Králové, IČ: 05436923, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37811.

Webové stránky pořadatele jsou www.tech-lit.cz (dále jen „Web“).

Soutěžícím je osoba, která splní podmínky uvedené u jednotlivé soutěže, definované například objednáním zboží v určité nominální hodnotě za určité období nebo zodpovězením soutěžních otázek. Přesné hodnoty, termíny či otázky jsou vždy stanoveny u konkrétní soutěže, zveřejněné na webu Pořadatele., případně v tiskových materiálech Pořadatele.

3.   PRINCIPY SOUTĚŽE

Výherce určuje náhodný los pomocí online dostupných generátorů náhodných čísel. Správnost údajů o losování kontrolují zaměstnanci Pořadatele.

Výhry budou soutěžícím předány obchodním zástupcem Pořadatele nejpozději do 60 dnů od ukončení trvání soutěže.

Soutěže mohou probíhat od 1.4.2017 do odvolání.

4.   OBECNÁ PRAVIDLA

Soutěžící se do Soutěže zapojí objednáním zboží v určité hodnotě za určité období, případně zodpovězením soutěžní otázky. Pokud se soutěžící nechce soutěže nadále zúčastnit, může požádat o vyřazení ze soutěže, a to písemně na adresu Pořadatele nebo elektronickou formou na adrese info@tech-lit.cz.

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

V případě nepřevzetí výhry nemá Soutěží nárok na opětovné doručení na náklady Pořadatele.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

V případě nenadálých problémů s dodáním konkrétní výhry může Pořadatel výhru nahradit jinou.

Výhru nelze směnit za finanční částku.

5.   PRÁVA A POVINOSTI SOUTĚŽÍCÍHO

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně. Případné odstranění údajů z databáze soutěžících lze provést po písemném oznámení na sídlo Pořadatele, případně zasláním emailu na adresu info@tech-lit.cz.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V případě výhry je Soutěžící na požádání povinen podepsat protokol o převzetí výhry. Bez něj není možné výhru předat a soutěžící tím ztrácí nárok na výhru.

6.   PRÁVA A POVINOSTI POŘADATELE

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

7.   OSOBNÍ ÚDAJE

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že má právo na přístup ke svým údajům.

Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech a Facebooku Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

8.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Souhlasem s předáním výhry Soutěžící potvrzuje, že byl s „Podmínkami“ seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém Webu.

Spolupracujeme

Výčet ze společností s kterými spolupracujeme

 
 
 

Přepnout do verze pro tablet / PC
Úvod  |  Ochrana dat  |  Copyright a právní podmínky

TECH-LIT s.r.o., průmyslová chemie, lepidla, odmašťovače, elektrody

Společnost TECH-LIT s.r.o. zastupuje na českém trhu německou společnost TECHNOLIT GmbH, která má více než 30-tiletou tradici na evropském trhu. V našem prodejním sortimentu naleznete výrobky určené do sféry opravárenství, údržby a výroby.

2015 © TECHLIT s r.o. design REMOEX CZ a.s. | programování MagicHouse s.r.o.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

V pořádku